INSTRUKCJA CZYSZCZENIA PLIS

Drogi Kliencie,

      Dzięki specjalnym procesom produkcyjnym, nasze tkaniny mają właściwości antystatyczne, co zapewnia odporność na brud i kurz. Okazjonalne odkurzanie miękką szczotką lub piórkową miotełką jest zazwyczaj wystarczające. W przypadku większych zabrudzeń wybrane tkaniny (informacja w specyfikacji tkanin) mogą być prane zgodnie z poniższą instrukcją czyszczenia.

 

1. Podciągnij tkaninę, aby uzyskać       2. Wypnij produkt z klipsów montażowych.         3. Napełnij miskę wodą o temp. 30°C
    złożony pakiet.                                                                                                                               delikatnym płynem do prania.

                                                                                                                            

 

 

4. Zamocz delikatnie rozciągniętą           5. Rozciągaj i delikatnie obracaj plisę              6. Następnie spłucz tkaninę wodą.
    plisę w wodzie z płynem                            zamoczoną w wodzie. Zanim
    o temp. 30°C i pozostaw tam kilka          wyciągniesz plisę z wody podciągnij
    minut.                                                            tkaninę, żeby uzyskać złożony pakiet.

 

 

 

7. Podciągnij tkaninę, aby uzyskać             8. Plisa powinna być suszona ok. 12
    złożony pakiet. Następnie zaciśnij              godzin w pozycji złożonej w ciepłym
    delikatnie żaluzję, aby odsączyć                  i suchym miejscu - należy od czasu
    wodę.                                                                do czasu rozciągnąć żaluzję, aby 
                                                                               zapobiec sklejeniu tkanin.

 

 

 

UWAGI

W przypadku produktów sterowanych elektrycznie elementy silnika nie mogą mieć kontaktu z wodą.
Prosimy do mycia okna nie stosować płynów zasadowych (alkalicznych). 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia tkaniny przez niewłaściwe środki czyszczące oraz skondensowaną na szybie wodę.